Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang SEW

Volgnummer SEW

84 Rechterlijke Uitspraken

84 rechterlijke uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 27-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijspraak 197 Sr. De motivering van de oplegging van het inreisverbod is onvoldoende voor de conclusie dat in dit geval sprake is van een (ernstige) bedreiging van de openbare orde....
Datum uitspraak: 23-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 12-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek o.g.v. de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om te bevelen een aantal URL’s, die voortkomen uit de zoekopdracht op naam in de zoekmachine, uit de zoekresultaten te...
Datum uitspraak: 12-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen sprake van strijd met het unierecht wanneer er voor Roemeense onderdanen een tewerkstellingsvergunning wordt geëist. Geen reden om tot het stellen van prejudiciële vragen over te...
Datum uitspraak: 15-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Appellant heeft een klacht ingediend bij ILT over het weigeren door NS van schadevergoeding wegens vertraging tijdens een treinreis. Verweerder heeft deze klacht opgevat als een verzoek...
Datum uitspraak: 9-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vervolg op HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2643. Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). EU-Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG. Exhibitie. Art. 1019a, 1019b en 843a Rv. Wat zijn de...
Datum uitspraak: 28-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Automatische uitsluiting van het recht op bijstand van onderdanen van een andere EU-lidstaat die werkzoekende zijn gedurende de eerste drie maanden van verblijf is niet in strijd met het...
Datum uitspraak: 26-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Voornemen vragen voorleggen Hof van Justitie van de Europese Unie. Vo 883/2004. Betreft verlenging export WW-uitkering voor een periode van drie maanden. Uwv heeft geen gebruik gemaakt...
Datum uitspraak: 13-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ghezelbash tegen Nederland, beantwoording van de prejudiciële vragen, einduitspraak, overdrachtsbesluit, Shamso Abdullahi tegen Oostenrijk, doeltreffendheid van de rechtsmiddelen,...
Datum uitspraak: 25-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Nasleep van ECLI:NL:HR:2012:BW3367; onrechtmatige rechtspraak; heeft de Staat in stijd gehandeld met Unierecht door geen prejudiciele vragen te stellen? vervroegd leeftijdsontslag...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature